มู่ลี่

มู่ลี่ ม่านที่เห็นได้บ่อยๆ ในสำนักงาน หรือออฟฟิต ต่างๆ มากมาย แต่ปัจจุบัน มีการนำม่านมาใช้กับบ้านพักอาศัยมากขึ้น โดยมีวัสดุหลักๆ แบ่งออกเป็น 2 ประเภท

1. มู่ลี่ อลูมิเนียม

2. มู่ลี่ ไม้

โดยแบ่ง ขนาดตามใบ มู่ลี่ 25 มม. และ 50 มม.

Visitors: 877,352