ม่านลอน (Loan Curtain)

ม่านลอน คือม่านรูปแบบใหม่ ที่ใช้ รางแบบไข่ปลา ในการช่วยให้ลอนม่านมีการลอคตัว กำหนดเป็น เซนติเมตรได้ แต่ผ้าจะอยู่ใต้รางเสมอ เหมาะกับผู้ที่มี ร่องม่าน ช่วยบังราง หรือทำกล่องม่านบังราง

Visitors: 877,350